UPDATE: STERK-BRANDERS NIET MEER VERKRIJGBAAR

i-Cooking kookapparatuur

Gaskookplaten en Inductie kookplaten van ABK InnoVent

Inbouwtekeningen voor de onderkasten

Ruimte onder de kookplaat

Een i-Cooking geïntegreerde kookplaat wordt op een andere manier ingebouwd dan een "normale kookplaat". Bij onze KOONAKA gaskookplaten kan de kookplaat altijd via de bovenkant verwijderd worden. Echter bij een volledig geintegreerde kookplaat, zoals bij het i-Cooking concept, moet bij een eventuele service de onderbak er via de onderkant van het blad uitgehaald kunnen worden. Bij de montage moet er rekening mee worden gehouden dat er onder de onderbak genoeg ruimte beschikbaar (>150mm) blijft om de kookplaat ver genoeg te kunnen laten zakken. Daarnaast zal hij er naar voren, naar achteren of opzij onder blad uitgehaald moeten worden. Vaste fronten en kasten onder de kookplaat zijn dus potentiële hindernissen. Fronten moeten demonteerbaar worden en kastenwanden moeten eventueel uitgespaard worden. E.e.a. natuurlijk voor de montage van de i-Cooking opstelling.

Extra uitsparingen bij een massief blad van 20-40mm dik

De maximale inbouwdikte voor een i-Cooking kookplaat (type ICGX) is 40mm. De standaard ICGX kookplaat is geschikt voor een toplaag dikte van 9-24mm. Is de toplaag dikker dan moet er een speciale (lagere) rand meegeleverd worden waardoor de toplaag dikte mag variëren van 24-40mm. Dit komt veelal voor bij betonnen bladen. Dikker dan 40mm is technisch niet mogelijk. Voor werkbladen met een massieve bovenlaag dikker dan 24mm moet er aan de onderzijde een extra uitsparing gemaakt worden als vrijloop voor de WOK gasbuis. Bladen met een een toplaag van 24mm of minder en die bv. opgedikt zijn aan de randen geldt dit niet.

Tekening bladuitsparing 24-40mm dik blad

Gas en Electra aansluiting

Aan de achterkant zit een 1/2" gasaansluiting en een 230V netsnoer. Hiervoor zullen ook de nodige aansluitingen of doorvoeren gemaakt moeten worden. Bij voorbaat zodanig dat u er te allen tijde bij kunt zonder eerst de kookplaat te moeten demonteren. De exacte positie van de gasaansluiting staat op de producttekening.

i-Cooking inbouwtekening bladdikte groter dan 99mm

i-Cooking inbouwtekening bladdikte kleiner dan 99mm

i-Cooking inbouwtekening bladdikte groter dan 99mm

i-Cooking inbouwtekening bladdikte kleiner dan 99mm