UPDATE: STERK-BRANDERS NIET MEER VERKRIJGBAAR

i-Cooking kookapparatuur

Gaskookplaten en Inductie kookplaten van ABK InnoVent

Dit is een korte instructie video over het programmeren van een i-Cooking Induction bediening.

In de eerste druk van de handleiding staat een verkeerde programmeer-instructie. In de laatste versies [vanaf Rev. 100506] staan de juiste instructies. Deze handleiding is ook via de downloadsectie te downloaden.

 De bediening moet worden geconfigureerd vóór het eerste gebruik. Voer hiervoor de volgende stappen uit.

 • Verwijder eventuele pannen van de kookvelden.
 • Schakel de stroom uit met de zekering of schakelaar in uw meterkast.
 • Wacht 10 seconden alvorens de stroom weer in te schakelen..
 • Begin met configureren binnen 2 minuten na het inschakelen van de stroom. Vermijd het gebruik van de aan/uit toets en neem één pan met een minimum diameter van 16cm voor de configuratie. Gebruik geen andere pannen tijdens deze configuratie..

 

Verwijderen huidige configuratie:
  • A. Druk op de ”p“ en houdt deze ingedrukt totdat het ”-“symbool op alle zones knippert.
  • B. Houdt de knop ingedrukt en gebruik uw andere hand om vanaf rechtsonder, tegen de klok in, elke display snel in te drukken [korter dan 2 seconden per display]. Wanneer u een dubbele piep hoort, dient u de procedure opnieuw te beginnen vanaf A.
  • C. Laat alle toetsen los en druk enkele seconden op de aan/uit toets, totdat knipperende ”E“ symbolen verschijnen.
  • D. Wacht totdat de knipperende ”E“ symbolen stoppen met knipperen. Na enkele seconden zullen de ”E“ codes veranderen in codes ”C
  • let op: voor een configuratie met 3 zones begint de sessie rechts boven, ipv rechts onder.

    

   Nieuwe configuratie:

   Neem één pan met een minimum diameter van 16cm. Gebruik geen andere pannen tijdens deze configuratie.

   • E. Kies een display positie, door op de corresponderende code ”C“ te drukken. Zet nu de pan op de gewenste zone en wacht tot de code ”C“ overgaat in code ”-“. Het kookveld is nu toegekend.
   • F. Herhaal de procedure van E bij de overige kookvelden. Als alle kookvelden zijn toegekend zijn alle displays uit.


   Code E4
   Configureer de bediening opnieuw, begin met het verwijderen van de huidige configuratie. Wanneer dit niet helpt, neemt u dan contact op met uw apparaten leverancier.